Een boer heeft 17 schapen, alle behalve 9 sterven. Hoeveel zijn er over? — 2022

Kent u een boer die 17 schapen heeft? Nee, maar ik ken een raadsel dat begint met: Een boer heeft 17 schapen ... Oké, klaar om dit raadsel op te lossen?

Een boer heeft 17 schapen, alle behalve 9 sterven. Hoeveel zijn er over?

ANTWOORDPagina's:Bladzijde1 Bladzijde2